หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง รถพยาบาล (รถตู้) ของ อบต.บ้านกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๙๗๐๕ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๖๐ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านน้ำหลุม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง ของ อบต.บ้านกลาง หมายเลขทะเบียน บว ๕๙๔ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3